خانه / دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی

تیستن به عنوان ارائه دهنده ادوار تخصصی در حوزه تست نرم‌افزار، تا این لحظه دوره‌های ذیل را برای بارگزاری ارائه داده است. این دوره‌ها اکنون در حال افزایش است که برنامه دوره‌های آتی در همین صفحه به اطلاع تمامی متقاضیان خواهد رسید.


لوگوی دوره


عنوان و جزییات دوره


مدارک قابل ارائه توسط تیستن


لیست برگزاری‌ها


وضعیت ثبت نام


ISTQB Advanced Level-Test Analyst


صرفا پایان دوره


لیست


در آینده نزدیک برگزار خواهد شد


Software Analysis


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


در آینده نزدیک برگزار خواهد شد


Selenium WebDriver


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


برای ثبت نام کلیک کنید


ISTQB Foundation Level-Agile Tester


صرفا پایان دوره


لیست


در آینده نزدیک برگزار خواهد شد


ISTQB Foundation Level


صرفا پایان دوره


لیست


برای ثبت نام کلیک کنید


آموزش تست در تیم‌های Scrum


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


مجددا برگزار خواهد شد


آموزش Exploratory Testing


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


مجددا برگزار خواهد شد


آموزش تکنیک‌های عمومی تست


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


مجددا برگزار خواهد شد


آموزش تکنیک Use Case Testing


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


برای ثبت نام کلیک کنید