پنج شنبه , ۴ مرداد ۱۴۰۳

دوره رایگان آموزش ابزار JMeter

Jmeter Tutorial
Jmeter Tutorial

شما در اینجا می‌توانید یک دوره کامل و رایگان بابت کار عملیاتی با ابزار JMeter که یکی از ابزارهای مشهور در حوزه Load/Performance/Stress Testing است، را به صورت فصل‌بندی شده مشاهده و مطالعه نمایید. شایان ذکر است، که تمام دانش این ابزار محبوب در سرفصل‌های این صفحه خلاصه نمی‌شود، اما آغاز خوبیست برای کسانی که تمایل دارند فراگیری ای ابزار را آغاز کرده  و یا توانمندی خود را در آن ابزار برای استفاده عملیاتی در فضای کاری ارتقا دهند.

معرفی JMeter

معرفی JMeter

۱- آموزش: معرفی اولیه

۲- آموزشمرور کلی، نیازمندی‌های راه‌اندازی، بسته‌های اختیاری

نصب و راه‌اندازی

نصب و راه‌اندازی

۳- آموزش: نصب و اجرا(بخش اول)

۴- آموزش: نصب و اجرا(بخش دوم)

۵- آموزش: نصب و اجرا(بخش سوم)

۶- آموزش: نصب و اجرا(بخش چهارم)

۷- آموزش: نصب و اجرا(بخش پنجم)

ساخت Test Plan

ساخت Test Plan

۸- آموزش: ساخت و اجرای Test Plan

۹- آموزشتوقف یک تست

عناصر یک Test Plan

عناصر یک Test Plan

۱۰- آموزش: Test Plan و Tread Groupها

۱۱- آموزشTest Plan و Controllerها(بخش اول)