چهارشنبه | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲
خانه / دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی

تیستن به عنوان ارائه دهنده ادوار تخصصی در حوزه تست نرم‌افزار، تا این لحظه دوره‌های ذیل را برای بارگزاری ارائه داده است. این دوره‌ها اکنون در حال افزایش است که برنامه دوره‌های آتی در همین صفحه به اطلاع تمامی متقاضیان خواهد رسید.
قیمت‌های مندرج در جدول ذیل، متعلق به تقویم آموزشی زمستان ۱۴۰۱ و ویژه دوره‌های آفلاین/آنلاین است.

جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۹۴۹۹۳۴۸۰ تماس حاصل فرمایید.


لوگوی دوره


عنوان و جزییات دوره


قیمت به تومان


مدت به ساعت


مدارک قابل ارائه توسط تیستن


لیست برگزاری‌ها


وضعیت ثبت نام


Cypress


5.260.000


72


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


تا کنون برگزار نشده است


در آینده نزدیک برگزار خواهد شد


Pen Testing


3.130.000


40


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


تا کنون برگزار نشده است


در آینده نزدیک برگزار خواهد شد


API Testing


3.130.000


39


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


در حال ثبت نام آفلاین


WPLT Performance Testing


2.650.000


30


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


تا کنون برگزار نشده است


در آینده نزدیک برگزار خواهد شد


JMeter API Test Automation


2.650.000


30


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


در حال ثبت نام آفلاین


JMeter Performance Testing


2.650.000


30


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


در حال ثبت نام آفلاین


TDD-Test Driven Development


5.260.000


72


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


تا کنون برگزار نشده است


در آینده نزدیک برگزار خواهد شد


Software Analysis


2.070.000


24


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


تا کنون برگزار نشده است


در آینده نزدیک برگزار خواهد شد


Selenium WebDriver


6.460.000


90


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


در حال ثبت نام آفلاین


ISTQB Advanced Level-Test Analyst


3.660.000


48


صرفا پایان دوره


لیست


در حال ثبت نام آفلاین


ISTQB Foundation Level-Agile Tester


2.070.000


24


صرفا پایان دوره


لیست


در حال ثبت نام آنلاین


ISTQB Foundation Level


3.660.000


48


صرفا پایان دوره


لیست


در حال ثبت نام آفلاین


آموزش تست در تیم‌های Scrum


3.130.000


40


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


مجددا برگزار خواهد شد


آموزش Exploratory Testing


3.660.000


48


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


در حال ثبت نام آفلاین


آموزش تکنیک‌های عمومی تست


830.000


8


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


مجددا برگزار خواهد شد


آموزش تکنیک Use Case Testing


1.650.000


18


1. پایان دوره
2. تائید صلاحیت(در صورت قبولی در امتحان)


لیست


در حال ثبت نام آفلاین