دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره رایگان آموزش ابزار Appium

Appium
Appium

شما در اینجا می‌توانید یک دوره نسبتا کامل و رایگان بابت کار عملیاتی با ابزار Appium که یکی از ابزارهای مشهور در حوزه Mobile App UI Test است، را به صورت فصل‌بندی شده مشاهده و مطالعه نمایید. شایان ذکر است، که تمام دانش این ابزار محبوب در سرفصل‌های این صفحه خلاصه نمی‌شود، اما آغاز خوبیست برای کسانی که تمایل دارند فراگیری ای ابزار را آغاز کرده  و یا توانمندی خود را در آن ابزار برای استفاده عملیاتی در فضای کاری ارتقا دهند.

آموزش Appium

آموزش Appium

۱- آموزشآموزش Appium برای تست اپلیکیشن‌های موبایل Android و iOS-قسمت اول: آشنایی، نصب و راه‌اندازی و کارکرد اولیه

۲- آموزشآموزش Appium برای تست اپلیکیشن‌های موبایل Android و iOS-قسمت دوم: آموزش UIAutomatorViewer(امکان Inspector برای Android Testing)

۳- آموزشآموزش Appium برای تست اپلیکیشن‌های موبایل Android و iOS-قسمت سوم: Appium Desired Capabilityها برای Android Emulator

۴- آموزشآموزش Appium برای تست اپلیکیشن‌های موبایل Android و iOS-قسمت چهارم: موبایل را با استفاده از Android Debug Bridge-ADB از طریق USB و WiFi متصل کنید

۵- آموزشآموزش Appium برای تست اپلیکیشن‌های موبایل Android و iOS-قسمت پنجم: Appium و Maven

۶- آموزشآموزش Appium برای تست اپلیکیشن‌های موبایل Android و iOS-قسمت ششم: ۱۸ پرسش و پاسخ مهم درباره Appium(بخش اول)

۷- آموزشآموزش Appium برای تست اپلیکیشن‌های موبایل Android و iOS-قسمت هفتم و آخر: ۱۸ پرسش و پاسخ مهم درباره Appium(بخش دوم)