دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره رایگان آموزش ابزار Robolectric

Robolectric Tool
Robolectric Tool

شما در اینجا می‌توانید یک دوره نسبتا کامل و رایگان بابت کار عملیاتی با ابزار Robolectric که یکی از ابزارهای مشهور در حوزه Android Testing است، را به صورت فصل‌بندی شده مشاهده و مطالعه نمایید. شایان ذکر است، که تمام دانش این ابزار محبوب در سرفصل‌های این صفحه خلاصه نمی‌شود، اما آغاز خوبیست برای کسانی که تمایل دارند فراگیری ای ابزار را آغاز کرده  و یا توانمندی خود را در آن ابزار برای استفاده عملیاتی در فضای کاری ارتقا دهند.

معرفی Robolectric

معرفی Robolectric

۱- آموزش: معرفی

ستاپ کردن

ستاپ کردن

۲- آموزش: آغاز

۳- آموزشاستفاده از Robolectric با دیگر محیط‌های Build

۴- آموزشاولین تست خود را بنویسید

راهنمای کاربری

راهنمای کاربری

۵- آموزشپیکربندی Robolectric

۶- آموزشپیکربندی دستگاه(Device)

۷- آموزشاستفاده از Qualified Resourceها

۸- آموزش: Drive کردن چرخه حیات Activity

۹- آموزش: استفاده از Add-on Moduleها

۱۰- آموزش: Best Practiceها

سفارشی‌سازی(Customizing)

سفارشی‌سازی(Customizing)

۱۱- آموزش: یکپارچه‌سازی Build System

۱۲- آموزش: سفارشی‌سازی Test Runner

مشارکت

مشارکت

۱۳- آموزش: راهنمای مشارکت کننده

۱۴- آموزش: Shadowها(بخش اول)

۱۵- آموزش: Shadowها(بخش دوم)