دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

دوره رایگان تست نرم‌افزار

شما در اینجا می‌توانید دوره کامل و رایگان تست نرم‌افزار را به صورت فصل‌بندی شده مشاهده و مطالعه نمایید، که البته به مرور زمان تکمیل می‌شود. شایان ذکر است، که تمام دانش تست نرم‌افزار در سرفصل‌های این صفحه خلاصه نمی‌شود، اما آغاز خوبیست برای کسانی که تمایل دارند فراگیری دانش تست نرم‌افزار را آغاز کرده و یا آنرا برای فضای کاری ارتقا دهند.

مبانی تست نرم‌افزار

مبانی تست نرم‌افزار

۱- آموزش: تست نرم‌افزار چیست؟ مقدمه، مبانی و اهمیت

۲- آموزش: تست نرم‌افزار به عنوان مسیر شغلی(مهارت، درآمد، رشد)

۳- آموزش: ۷ اصل تست نرم‌افزار

۴- آموزش: مدل V چیست؟ استفاده از SDLC و STLC را یاد بگیرید

۵- آموزش: چرخه حیات تست نرم‌افزار-STLC

انواع تست

انواع تست

۶- آموزش: آموزش تست دستی برای افراد مبتدی

۷- آموزش: تست اتوماتیک-فرآیند، Planning، و ابزار

۸- آموزش: مقایسه تست دستی و تست اتومات: تفاوت چیست؟

۹- آموزش: تست کردن یونیت

۱۰- آموزش: Integration Testing و انواع آن چیست؟

۱۱- آموزش: System Testing چیست؟ انواع و تعریف این نوع تست به همراه مثال

۱۲- آموزش: Sanity Testing و Smoke Testing: معرفی و تفاوت

۱۳- آموزش: تست رگرسیون چیست؟ تعریف و Test Caseهای مثالی

۱۴- آموزش: تست Non-Functional

توسعه Test Case

توسعه Test Case

۱۵- آموزش: مستندسازی تست در تست نرم‌افزار

۱۶- آموزش: Test Scenario چیست؟

۱۷- آموزش: Test Case و نحوه نوشتن آن

۱۸- آموزش: تحلیل تست(Test Analysis) یا مبنای تست(Test Basis) در تست نرم‌افزار چیست؟

۱۹- آموزش: ماتریس ردیابی نیازمندی‌ها(Requirements Traceability Matrix-RTM) چیست